Skip links

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatste update: 23/05/2023

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Door gebruik te maken van de website van Status Motors gaat u akkoord met deze voorwaarden.

  1. Gebruik van de website

a. Toegang: U krijgt toegang tot de website van Status Motors op basis van uw eigen verantwoordelijkheid en gaat ermee akkoord dat u de website uitsluitend voor wettige doeleinden zult gebruiken.

b. Inhoud: Alle inhoud op de website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken en grafische elementen, is eigendom van Status Motors en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud te kopiëren, wijzigen, distribueren, reproduceren of enig ander ongeoorloofd gebruik te maken van de inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Status Motors.

  1. Voertuiginformatie

a. Nauwkeurigheid: Status Motors streeft ernaar om de informatie over voertuigen op de website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Het kan echter voorkomen dat er onjuistheden of typografische fouten optreden. Status Motors is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten en behoudt zich het recht voor om de informatie op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Beschikbaarheid: De beschikbaarheid van voertuigen op de website kan variëren en is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Het plaatsen van een voertuig op de website vormt geen garantie voor beschikbaarheid.

  1. Aansprakelijkheid

a. Beperking: Status Motors is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website of de informatie die op de website wordt verstrekt.

b. Externe links: De website kan links bevatten naar externe websites van derden. Status Motors is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van deze externe websites en is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

  1. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [toepasselijk rechtsgebied]. In geval van een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden, zullen de bevoegde rechtbanken van [toepasselijk rechtsgebied] exclusieve jurisdictie hebben.

  1. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Status Motors behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht vanaf het moment van publicatie op de website. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.